asfaltinkorjaus

PALVELUT

Asfaltin paikkaus

Valuasfalttipaikkaus ja valuasfaltointi

Valuasfalttipaikkaus sopii perinteisenä kelkkalevityksenä tai käsilevityksenä hyvin liikennemääriltään pienempien teiden, katujen ja piha-alueiden eriasteisten asfalttivaurioiden korjauksiin. Työleveydet 20-100 cm.
Asfaltin paikkaus / käyttökohteita:

 • Purkaumat
 • Reiät ja reikiintyneet kohdat
 • Ajourien paikkaukset
 • Verkkohalkeamat
 • Erityisen leveät ja syvät halkeamat

Kumibitumisaumaus

Elastisten ominaisuuksiensa ansiosta kumibitumi sopii herkästi routivien teiden, katujen, jk+pp-teiden ja piha-alueiden asfalttihalkeamien korjauksiin. Halkeamat puhdistetaan ensin paineilmalla parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kumibitumisaumaus edellyttää normaalia korkeampaa työlämpötilaa, samoin jatkuvan elastomeerin ja kalkkikiviaineksen sekoituksen.
Asfaltin paikkaus / käyttökohteita:

 • Pitkittäis- ja poikittaishalkeamat 0-4 cm
 • Siltojen liikuntasaumat
 • Sokkeleiden vierustojen tiivistykset
 • Kaivonkansien ympärystiivistykset

Bitumisaumaus

Bitumisaumaus on käytetyin ja edullisin valta- ja moottoriteiden sekä alempiasteisten teiden asfalttihalkeamien korjausmenetelmä. Työ tehdään ns. kannukaatosaumauksena. Menetelmä estää tehokkaasti veden pääsyn teiden rakennekerroksiin. Näin vältytään suuremmilta routavaurioilta.
Asfaltin paikkaus / käyttökohteita:

 • Pitkittäis- ja poikittaishalkeamat 0-3 cm
 • Keskisaumat

Koneellinen KBVA-paikkaus

Piki-Team Oy:n kehittämä koneellinen KBVA-paikkausmenetelmä ja laitteisto ovat tämän hetken parasta osaamista Suomessa 1-10 cm halkeamien, alkavien reikärivien ja urien korjaamisessa. Laitteistollamme on hyödyllisyysmallisuoja.

Massoina käytämme esimerkiksi KBVA 4-6 mm kumibitumi- valuasfalttia, VA 4-6 mm valuasfalttia sekä 3 mm kumibitumi- ja juotosmastixeja. Massan lämpöketju ja jatkuva sekoittaminen ei katkea missään vaiheessa valukeittimen ja levittäjän välillä – massa säilyy homogeenisena ja tasalämpöisenä 1000 kg:n umpinaisessa massasäiliössä sekoituksen ja termostaattilämmityksen ansiosta.

Levitys tapahtuu Dumperiin rakennetun laitteiston avulla. Työleveyden väli on kohteen vaatimusten mukaan 10-100 cm. Jokaisessa levittimessä on erilliset hydrauliset kallistimet, jotka ottavat huomioon tienpinnan muutokset ja tekevät näin reunasaumasta lähes pykälättömän. Hydraulinen puristin levittimessä painaa valumassan tiukasti alustaa vasten 15 kN voimalla ja varmistaa näin massan tartunnan tienpintaan. Valuasfaltin tarttuminen levittimiin on estetty niissä olevan nestekaasulämmityksen avulla.

Mikäli paikkausjälki vaatii karkeutuksen, on Dumperissa hydraulisesti toimiva hiekoituslaitteisto tätä varten.

Jyrsintätyöt

Käytössämme on uudenaikainen jyrsintälaitteisto, joka mahdollistaa jyrsintätyöt myös ahtaissa ja painorajoitetuissa tiloissa, kuten parkkihalleissa. Laitteistolla voidaan tehdä sekä hienojyrsintää (esim. kestomerkintämaalausten poistoa) että syväjyrsintää (esim. asfalttikaivannot). Laitteemme on varustettu 50 cm leveällä jyrsinrummulla, jolloin se sopii erinomaisesti myös suojatiemerkintöjen poistoon. Jyrsinleveyttä on mahdollista säätää välillä 15-50 cm. Muita jyrsinnän kohteita ovat esimerkiksi:

 • kaivojen ympärykset
 • kiskojen reunat
 • sillat
 • risteysalueet ja rampit

YHTEYSTIEDOT

Piki-Team Oy, käyntiosoite
Hakekatu 11
70800 KUOPIO
p. 017 263 1725

Toimitusjohtaja
Jussi Väätäinen
0400 755 382
jussi.vaatainen@pikiteam.fi

Piki-Team Oy, Postiosoite
Paasinotkontie 73
70910
VUORELA

Toimisto/laskutus
Jaana Väätäinen
040 842 7289
jaana.vaatainen@pikiteam.fi